Obchodní podmínky

Kupující objednává zboží prostřednictvím internetu tím, že vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Kupující má povinnost vyplnit všechny povinné údaje, které jsou potřebné pro správné a rychlé vyřízení objednávky.

Objednávka odeslaná prodávajícímu se považuje za návrh, kdy má kupující možnost tuto objednávku zrušit. Pokud objednávku mailem, nebo telefonicky zákazník nezruší do 24 hodin od jejího odeslání, považuje se za závaznou a kupující se zavazuje předběžnou fakturu doručenou mailem uhradit nejpozději do 7 dnů od objednání zboží, pokud si zvolil formu PLATBY PŘEVODEM předem na účet. Pokud si kupující zvolil formu platby DOBÍRKOU a objednávku potvrdil, zavazuje se toto zboží vyzvednout v co nejkratším termínu od doručení oznámení ZÁSILKOVNÍ, nebo DHL a současně toto zboží na místě uhradit, je-li na dobírku.

Obchodní zákoník

Zákon 513/1991 Sb.z 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník. Platnost od: 18. 12. 1991. Účinnost od: 01. 01. 2009.

DÍL I Kupní smlouva

Povinnosti kupujícího

§ 447

Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.

§ 449

Má-li se kupní cena platit při předání zboží nebo dokladů, je kupující povinen kupní cenu zaplatit v místě tohoto předání.

DÍL XIII Zasilatelská smlouva

§ 607

(1) Zasílateli přísluší smluvní úplata, nebo nebyla-li dohodnuta, úplata obvyklá v době sjednání smlouvy při obstarání obdobné přepravy. Kromě toho má zasílatel nárok na úhradu potřebných a užitečných nákladů, které zasílatel vynaložil za účelem splnění svých závazků. Kromě toho má zasílatel nárok na úhradu nákladů, které účelně vynaložil při plnění svého závazku.

(3) Příkazce je povinen zaplatit zasílateli úplatu a vzniklé náklady bez zbytečného odkladu poté, co zasílatel zajistil obstarání přepravy uzavřením potřebných smluv s dopravci, popřípadě mezi zasílateli.


2. KDO JE KDO

„Kupujícím“ se rozumí v elektronickém obchodu fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

„Prodávajícím“ se rozumí INSPIO s.r.o., Klincová 35, Bratislava-Ružinov, Slovenská republika IČO: 51869535, IČ DPH:2120814740.

Spotřebitelem je pro účely odstoupení od smlouvy ve smyslu zák. čj. 114/2007 Sb. chápaná fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

INSPIO s.r.o.
Klincová 35
82108 Bratislava-Ružinov
Česká Republika
IČ: 51869535
DIČ: 2120814740
Tel.: +420 227 272 170
E-mail: info@inspio.cz


3. PODMÍNKY DODÁNÍ

Tabulky expedujeme do 48 hodin od vytvoření objednávky, ostatní produkty do 8 dnů. Spolu se zbožím zasíláme v balíku také fakturu, která slouží zároveň i jako dodací list. V případě, že část objednávky nemáme skladem po dohodě vám můžeme zaslat zboží po částech, přičemž výši dopravních nákladů hradí prodejce.

Cena poštovného:

 • Kurýr PPL 110 kč
 • Kurýr DHL 110 kč
 • Doba dodání od momentu odeslání je 1 pracovní den.

Způsob platby:

 • Dobírka (platba při převzetí balíku) -poplatek za dobírku je 70kč
 • Platba převodem předem na účet banky.
 • Platba platební kartou přes platební bránu STRIPE.

Zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté, zašleme znovu jen na vyžádání kupujícího a kupující nese náklady spojené s opakovaným dodáním v poloviční výši, jak je uvedeno v prvním bodě. V případě nevyzvednutí DOBÍRKY si vyhrazujeme právo zamítnout tomuto kupujícímu každou další objednávku, kterou si objedná formou dobírky, schváleny budou jen objednávky placené platbou předem.


4. JAK PLATIT

Po uskutečnění objednávky bude na váš e-mail zasláno potvrzení objednávky spolu s potřebnými údaji na platbu. V případě, že jste zvolili platbu převodem, řiďte se údaji uvedenými v předběžné faktuře, která vám byla doručena po objednání zboží mailem. Daňový doklad posíláme spolu se zbožím.

Všechny uváděné ceny jsou včetně 21 % DPH.


5. ZÁRUKY A REKLAMACE

Na veškeré prodávané zboží je poskytována záruční doba v trvání 24 měsíců od data převzetí zboží. Při mechanickém poškození výrobku kupujícím skladováním výrobku v nevhodných podmínkách kupujícím tato záruka zaniká. Odpovědnost za škodu přechází na kupujícího v momentě převzetí předmětu smlouvy od dopravce. Odpovědnost za vady zjištěné při převzetí zboží nese prodávající jen tehdy, nebyly-li způsobeny kupujícím. Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce toto zboží zkontrolovat, v případě poškození zboží při přepravě zboží nepřevzít. Případné chyby v objednávce, jako chybějící část objednávky, špatná barva, nebo rozměr produktu je nutno nahlásit co nejdříve mailem, pro rychlé vyřízení nápravy.

Ze záruky jsou také vyjmuty vady, které vznikly při živelné pohromě. Záruka se nevtahuje také na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze reklamovat.

Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího, a které je vlastnictvím kupujícího.

Kupující má právo požadovat odstranění vad v případě, že je to možné nebo může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo výměnu zboží za stejné. (Pokud chybí nějaká část objednávky, písmenko, nebo jiná část objednávky, prodávající tuto vadu neprodleně napraví.) V případě, že není možné záruční vady odstranit, (špatná barva, nebo rozměr produktu) má kupující právo na výměnu vadného zboží za nové nebo vrácení peněz. Kupující nemá právo žádat výměnu zboží za jiné, je-li zboží, které dříve objednalo dostupné. (Náhlá změna například motivu na obraze, nebo motivu nálepky, barvy nálepky, rozměru šablony)

V případě reklamace je kupující povinen doručit zboží na adresu prodávajícího: INSPIO s.r.o., Pod Furčou 7, Košice 040 01. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Po obdržení zboží, písemné reklamace a kopie faktury je prodávající povinen do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace písemně seznámit kupujícího s výsledkem reklamačního řízení. Formulář naleznete ZDE Reklamační formulář

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Upozornění: S ohledem na ust. § 7 odst. 1 6 písm. c) zákona 102/2014 Sb. není možné vrátit zboží, které je zhotoveno podle zvláštních požadavků spotřebitele. V našem e-shopu je možné zakoupit personalizované zboží. Podle tohoto zákona spotřebitelům u tohoto zboží NEMÁ právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Spotřebitel je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů

 • U zboží, kde si nevybírá barvu, ve které mu máme zboží vyrobit.
 • U zboží, kde si nevybírá rozměr, ve kterém mu máme zboží vyrobit.
 • U zboží, kde si nevybírá znění podpisu nebo oslovení na dekoraci.

Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči, například mailem.

Zboží musí být ve stavu, v jakém bylo kupujícímu doručeno. Nesmí být použit, nalepen, přilepen a nesmí mít odstraněny ochranné fólie. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Zboží, které bude doručeno dobírkou na naši adresu nebude vyzvednuto.

Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu.
V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen (pokud mu zboží bylo doručeno) doručit zboží na adresu prodávajícího: INSPIO s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, Slovakia.

Upozornění:
S ohledem na ust. § 7 odst. 1 6 písm. c) zákona 102/2014 Sb. není možné vrátit zboží, které je zhotoveno podle zvláštních požadavků spotřebitele. V našem e-shopu je možné si zakoupit zboží, ve kterém si spotřebitelé vybírají vlastní barvy, barevné variace nebo upravují standardní rozměry. Podle tohoto zákona spotřebitelům u tohoto zboží NEMÁ právo odstoupit od smlouvy. Prosíme proto ctěné zákazníky aby od smlouvy u tohoto zboží neodstupovali, nakolik zboží Vám bude vráceno a budeme od Vás požadovat úhradu za poštovné. V případě nepřevzetí dobírky s takovým zbožím, je zákazník povinen uhradit 100% kupní ceny zboží + náklady na poštovné a náklady na poštovné za vrácení zásilky + náklady na znovuposlání balíku, převodem na účet v bance předem. Formulář naleznete ZDE Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku


7. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti, která zabezpečuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č.j. 18/2018 Sb.
 3. Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.
 4. Dotčená osoba má práva vymezená ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona čj. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:
 • právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,
 • právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby – § 21 Zákona

… spočívá ve vašem právu dožadovat se jakým způsobem a pro jaké účely jsou vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,
… právo na opravu osobních údajů – § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje, pokud jsou neaktuální,
… právo na vymazání osobních údajů – § 23 Zákona využijete v případě, že nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,
… právo na omezení zpracování osobních údajů – § 24 Zákona uplatníte v případě, že se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,
… právo namítat zpracování osobních údajů – § 27 Zákona,
… právo na přenosnost osobních údajů,
… právo podat podnět u dozorového orgánu ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajů.

5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa k doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zabezpečení dopravy i účtování v účetnictví, zaslání potvrzení objednávky a zaslání sms o stavu objednávky.

7. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a používají se ik měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran. Youtube, Google a podobně.

8. Soubory cookies si můžete kdykoli vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastaveních internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání souborů cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

UPOZORNĚNÍ:

9. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.

10. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

11. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

12. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely SMS marketingu souhlasil se zasíláním SMS zpráv na kontaktní telefonní číslo.

13. Osobní údaje pro SMS marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo jsou poskytnuty na dobu pěti let.

14. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.


8. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

8.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

8.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@inspio.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


9. NA KONEC

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito podmínkami prodeje a že s nimi souhlasí.

Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřeběte
Viac o tomto zdrojovom texteNa získanie ďalších informácií o preklade sa vyžaduje zdrojový text