Redesign INSPIO


Na úvod si řekněme, co vlastně ten redesign značky je?

  • Redesign je proces, kterým značka prochází s cílem oživit svůj vzhled, identitu a komunikaci, aby přilákala nové zákazníky, upevnila svou pozici na trhu nebo se přizpůsobila měnícím se trendům a požadavkům své cílové skupiny.
  • Celý tento náročný proces může zahrnovat změnu loga, barev, designu webové stránky, reklamních kampaní a dalších komunikačních prvků, které spolu vytvářejí celkový dojem značky. Redesign není jen estetickou změnou, ale také důležitým nástrojem na posílení povědomí o značce a dosažení dlouhodobějších a udržitelných obchodních cílů.

Rozhodnutí pro redesign značky INSPIO bylo podmíněno několika důležitými faktory. Celý tento proces rozhodování se netrval krátce ai my jsme museli zvažovat mnohá rizika.


Jaké byly naše hlavní důvody, kvůli kterým jsme se rozhodli pro redesign značky?

1. Ne nejlépe zvolená barevnost značky vzhledem k rozšíření produktového portfolia

Zatímco v minulosti byly pastelové barvy a jemné vizuální prvky populární, moderní trendy v designu preferují silné barvy a výrazné kontrasty. Barvy loga a celková barevná komunikace, kterou jsme jako INSPIO používali, byla v současnosti již nedostatečná. Barvy byly pastelové a byly až čtyři. S růstem portfolia produktů jsme se ocitli v situaci, kdy starý design nepodporoval účinnou komunikaci o široké škále produktů. Naše produkty jsou povětšině v pastelových barvách, což často splývalo s logem a barvami značky jako takové. Bylo tak velmi obtížné komunikovat, co je ještě značka a co už je grafika produktů.

2. Inovace a odlišení se od konkurence

Moderní trh je dynamický a konkurenční a my jako INSPIO se snažíme neustále napředovat. Na první pohled byly vizualizace a fotografie našich produktů těžko odlišitelné od konkurence. A jelikož některé naše konkurenční výhody je obtížné komunikovat pouze vizualizací či fotkou, museli jsme se zamýšlet nad způsobem a vizuální komunikací, která by INSPIO jasně odlišila od konkurence. Logo splývalo s grafikou a tak se běžně stávalo, že zákazník při pohledu na nějakou kampaň nedokázal odlišit, co je INSPIO a co už jsou produkty naší konkurence. Zažívali jsme situace, že si zákazník koupil produkt někde jinde a reklamoval jej u nás, protože nás jako INSPIO znal, ale zřejmě si již zpětně nepamatoval, odkud ten produkt reálně koupil.

3. Zvýšená efektivita marketingu

Jelikož jsme neměli jasně definovanou vizuální komunikaci, ne vždy jsme efektivně komunikovali naše produkty. Předpokládali jsme, že právě redesign nám umožní dělat to efektivněji, což by mělo mít potenciál zvýšit účinnost našich marketingových kampaní a zajistit, že zákazníci budou lépe chápat, co značka INSPIO představuje a co nabízí a proč si vybrat právě naše produkty.

4. Odkomunikování hodnot a identity

Starý vizuální styl a celý design manuál nezrcadlil a neměl dostatečně definované naše hodnoty a identitu. My jsme sice věděli, kdo jsme a co děláme, ale kdokoli kdo vstupoval do procesu komunikace značky, neměl hned na začátku jasnou představu o identitě značky INSPIO. S redesignem jsme tak chtěli jasně odkomunikovat a definovat, kdo jsme a co je pro nás důležité. Věříme, že nám to pomůže při vytváření hlubších vazeb s našimi zákazníky.

5. Posílení zákaznického zážitku při komunikaci a nákupním procesu

Dalším z důvodů bylo sjednocení webů INSPIO. Jelikož jsme na trhu již mnoho let, různé věci a vylepšení na našich webech vznikaly postupně. Neměli jsme jasně určeno, jak má web vypadat, v jakých doplňkových barvách celkový design webu tvořit či jaké ikonky na webu používat. Chtěli jsme web vizuálně sjednotit a zákazníkovi usnadnit nákupní proces. Sociální sítě jsme se během let několikrát snažili sjednotit také, ale stále jsme naráželi na naše pastelové barvy, s nimiž se těžko pracovalo. Sjednocení bylo tak nezbytné i na sociálních sítích.

Nový vizuální styl by měl přispět k lepšímu zákaznickému zážitku, což je klíčovým faktorem v loajalitě zákazníků. Zákazníkům bude jasnější, že přicházejí do interakce právě se značkou INSPIO.6. Příprava na budoucnost

Tržní podmínky a obchodní prostředí se neustále mění, často rychleji, než bychom si dovedli představit. Značky, které nezohledňují tyto změny a neodpovídají na aktuální trendy a očekávání zákazníků, riskují, že zůstanou pozadu a ztratí konkurenční výhodu.

Redesign nám otevírá cestu k pružné a adaptabilní značce. Vytvořením nového vizuálního stylu a komunikační strategie jsme schopni rychleji reagovat na měnící se potřeby a preference našich zákazníků.


Těch důvodů proč jsme se rozhodli pro redesign bychom našli určitě více, ale tyto považujeme za hlavní a důležité, pokud o redesignu značky uvažujete také. Právě tyto důvody nám posloužily jako katalyzátory pro zahájení tohoto důležitého procesu redesignu, který nám umožní ještě účinněji komunikovat s naší cílovou skupinou a dosahovat našich obchodních cílů.


Pro sjednocení celé značky INSPIO bylo nezbytné definovat si různá komunikační a vizuální vymezení

Ne každá značka potřebuje nutně úplně všechno, co jsme si v design manuálu zadefinovali my. Vycházeli jsme však z toho, co víme, že využíváme a potřebujeme pro rozšíření naší komunikace. Následující body jsou obsahem a shrnutím toho, jak jsme při redesignu postupovali my.


1. Definice brandu

Na začátku jsme si určili, kdo jako INSPIO jsme, co děláme a proč to děláme. Vycházeli jsme z naší dlouholeté tradice a zkušeností, které postupně tvarovaly to, kým už v současnosti jsme. Pilíře INSPIO nám pomáhají neodklánět se od naší cesty a jasných cílů. Vize a mise hovoří o tom, co je naším cílem a kvůli čemu zde jsme. Hodnoty značky odrážejí náš přístup k našim zákazníkům a obecné USP (unique selling proposition) vyjadřují naši unikátnost a to, co nás odlišuje od konkurence. V závěru jsme si ujasnili, pro koho produkty vyrábíme, jací jsou naši zákazníci a jaká je naše cílová skupina.

2. Redesign loga

Po teoretickém zadefinování značky INSPIO jsme se pustili do redesignu loga. Po mnoha úvahách a zvážení možných rizik jsme se rozhodli, že zůstaneme při stejném technickém zobrazení loga a změníme celkově jen jeho barvy. U tak rozvinuté značky, jako je INSPIO, by bylo velmi náročně změnit logo kompletně. V našem portfoliu produktů se nachází několik stovek až tisíc unikátních grafik, jejichž součástí je většinou také logo (avšak pouze v černé nebo bílé barvě) a tak by bylo z časových a kapacitních důvodů nereálné to měnit. Logo jako takové nebylo technicky nikdy samotným problémem, problémové byly pouze jeho barvy, proto jsme se tedy rozhodli jen pro jeho barevnou úpravu. Navíc, naši zákazníci tvar našeho loga již znají a mají ho takto zafixované a tak jsme usoudili, že opravdu nejlepší cesta bude ponechat jeho původní tvar.

3. Barvy značky

Naše původní barvy symbolu loga byly pastelové a primární byly 4 (mimo slova INSPIO), což nám způsobovalo nejčastější problémy ve vizuální komunikaci. Při tvorbě nové barevnosti symbolu v logu jsme zvolili primární barvy pouze 2, a to výrazně syté. Tyto barvy považujeme za dostatečně kontrastní a lze s nimi velmi dobře pracovat. Zadefinovali jsme si i doplňkovou paletu 6 barev (a jejich světlejších odstínů), které využíváme například. při vizuální komunikaci na webu.

4. Typografie

Typografii jsme ponechali původní, vzhledem k tomu, že je nadčasová a jednoduchá v používání skrze většiny zemí, do kterých jsme za poslední roky expandovali (26). Zadefinovali jsme si pouze její hierarchii a velikosti, které budeme následně používat.

5. Maskot

Novým, významným prvkem v naší komunikaci se stal maskot. Maskot značky je v aktuální době důležitou součástí marketingových a komunikačních strategií mnoha společností. Tyto postavy, které reprezentují značku, mají výrazný vliv na to, jak je značka vnímána a jaký vztah si buduje se zákazníky. Jsou víc než jen postavičky – jsou tváří a hlasem značky, které ji dělají výjimečnou a nezapomenutelnou.

Dlouho jsme se zamýšleli a zkoušeli různé možnosti, jak by mohl náš maskot vypadat, až jsme se dopracovali k usměvavé rybce, která se snaží přinášet dobrou náladu a úsměv do komunikace značky INSPIO. Svou barevností poutá pozornost a umocňuje celkovou vizuální identitu.6. Doplňkový grafický element

Při komunikaci jsme nejvíce pociťovali nedostatek v absenci celkového vizuálního stylu a doplňkových grafických elementů, které by pomáhaly komunikovat identitu značky a doplňovaly by logo. Při zadefinování prvku jsme vycházeli ze čtvrtiny symbolu značky INSPIO. Tento prvek můžeme používat samostatně nebo jako soubor více prvků v zadefinovaných barvách. Následně jsme si určili jeho použití na webu, v Ad & Media formátech a také jsme nezapomněli ani na printové formáty.7. Ikony

Ikony byly a stále jsou nezbytnou součástí naší komunikace, protože nám pomáhají vizuálně snadno komunikovat různé konkurenční výhody, či znázornit situace v souvislosti s našimi produkty.

Na webu jsme je měli v různých stylech a provedeních a cílem bylo je všechny sjednotit a zároveň přidat další, což se nám také krásně podařilo. Postupně podle potřeby budou přibývat nové a nové, ale teď už máme přesně definované v jakém stylu jejich grafik musí konstruovat.8. Fotografie

Prezentace našich produktů stojí na vizualizacích a fotografiích od našich zákazníků, které bylo třeba sjednotit také. Fotky od zákazníků jsou vyfoceny za různých světelných podmínek, na různá mobilní zařízení, a proto vypadají opravdu různě. Naším cílem bylo najít vhodnou barevnost a tonalitu tak, aby byla použitelná na různé fotografie, více či méně.


Redesign není jen vizuální změnou, je to strategie, která ovlivní každý aspekt značky a jejích vztahů se zákazníky. Redesign je pro nás investicí do budoucnosti, která nám umožní překonat výzvy a využít nových příležitostí, které nás čekají.


Přestože je ještě brzy na to, abychom definitivně zhodnotili výsledky redesignu, jsme přesvědčeni, že jsme učinili správné rozhodnutí pro budoucnost naší značky. Zpětné vazby od našich zákazníků, obchodních partnerů a členů našeho týmu nám zatím potvrzují, že to byl dobrý krok. :)


A kdo vlastně stojí za celým redesignem značky?

Mé jméno je Valentína Figeľová, jsem mladá slovenská grafička a už nějaký ten rok jsem kreativní duší týmu INSPIO.

INSPIO je pro mě víc než jen projekt a proto jsem k redesignu přistupovala s láskou a pozorností k nejmenším detailům. Moje práce nebyla jen o navrhování nějakých změn a úprav. Moje práce byla a stále je o vytváření atmosféry a pocitu, který oslovuje a inspiruje ty, kteří přicházejí do kontaktu se značkou INSPIO.

Věřím, že s novou vizuální identitou jsme lepší vybavení na to, abychom si udrželi konkurenční výhodu, budovali silnější vazby se zákazníky a nadále poskytovali kvalitu, která se od značky INSPIO očekává.


Speciální poděkování patří Slavce (CEO), která mi dala tuto příležitost podílet se na tak významném kroku značky INSPIO a že po celou tu dobu držela ochranná křídla nad tímto náročným procesem, který jsme společně dotáhli do úspěšného konce. Konce, který je pro nás zároveň novým začátkem. :)


Děkujeme každému, kdo nás v tomto odvážném kroku redesignu podporoval a jsme vděční, že můžeme tuto cestu sdílet se všemi našimi zákazníky a příznivci značky INSPIO.


Těšíme se na nové výzvy a jsme připraveni na další etapu našeho růstu a rozvoje.
Protože jen spolu vytváříme budoucnost značky INSPIO.


Článek pro vás napsala Valentína.


Sdílejte článek svým přátelům